หน้าหลัก > ข่าว > ผลงาน/รางวัลของนักศึกษาและอาจารย์ > นักศึกษาเคมี คว้าโล่พร้อมเงินรางวัลจากการประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม TGDA2020
นักศึกษาเคมี คว้าโล่พร้อมเงินรางวัลจากการประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม TGDA2020

admin sai
2021-02-19 01:49:43


            เมื่อวันอังคารที่ 10 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา นายนันทวัฒน์ ขยันกสิกรรม นักศึกษาสาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยทีมคณาจารย์จากสาขาวิชาเคมี เข้ารับโล่พร้อมเงินรางวัล จำนวน 10,000 บาท จากการประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Thailand Green Design Awards 2020 ผลงาน "คาร์บอนโฟมยางพาราสำหรับกำจัดการรั่วไหลของน้ำมัน" รางวัลรองชนะเลิศ ผลงานประเภทประหยัดพลังงาน (Energy Saving) และ นวัตกรรมสีเขียว (Green Innovation) ณ Lifestyle Hall ชั้น 2 Siam Paragon