หน้าหลัก > ข่าว > ศิษย์เก่า > ศิษย์เก่าเคมีสวนสุนันทาได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ 2564
ศิษย์เก่าเคมีสวนสุนันทาได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ 2564

admin sai
2021-10-25 01:08:45

  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม ขอแสดงความยินดีกับ 

ดร.สุดเขต ไชโย ศิษย์เก่าสาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 ที่ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี 2564 จากมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ จากผลงานวิจัย “การพัฒนาเซ็นเซอร์รูปแบบใหม่สำหรับการวิเคราะห์ด้านเคมีและชีวภาพ” ซึ่งเป็นนวัตกรรมการตรวจวัดอย่างง่ายและรวดเร็ว สามารถนำไปประยุกต์ใช้สำหรับการประเมินความปลอดภัยทางอาหารและการเกษตร รวมไปถึงการพัฒนาเซ็นเซอร์เพื่อการตรวจวัดทางการแพทย์ โดยอาศัยการผสมผสานระหว่างสตริปเทสและการตรวจวัดทางเคมีไฟฟ้า สำหรับการวินิจฉัยโรคหรือเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพเพื่อเพิ่มความถูกต้องและแม่นยำมากยิ่งขึ้น ????????????

ดร.สุดเขต ไชโย จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เมื่อปี พ.ศ. 2551 จบการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาเคมี จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และจบการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาเคมีวิเคราะห์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลังจากสำเร็จการศึกษา ดร.สุดเขต ได้บรรจุเป็นนักวิจัยที่สถาบันเทคโนโลยีชีวภาพและวิศวกรรมพันธุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปัจจุบันสนใจการพัฒนาเซ็นเซอร์ทางเคมีและชีวภาพ (chemical sensor and biosensor) ????‍????

????โครงการรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 39 เพื่อเป็นการสนับสนุนและให้กำลังใจนักวิทยาศาสตร์ที่อายุน้อย ในการทำงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถสะสมผลงานที่มีคุณภาพและพัฒนาไปสู่การเป็นนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นในอนาคต ที่ผ่านมามีนักวิจัยที่ได้รับรางวัลนี้ ปัจจุบันเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีชื่อเสียง และนักวิจัยชั้นนำของประเทศ เช่น ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล. ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม. ศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ หารหนองบัว อดีตคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รองศาสตราจารย์ ดร.พลังพล คงเสรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาสตราจารย์ ศ.ดร.สนอง เอกสิทธิ์ ผู้คิดค้น “เครื่องพ่นละอองไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์” นวัตกรรมฆ่าเชื้อในห้องและอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อความปลอดภัยจากโควิด-19 ซึ่งได้รับเลือกเป็นผลงานเด่นของกระทรวง อว. ปี 2564 เป็นต้น