หน้าหลัก > ข่าว > ผลงานนักศึกษาปัจุบัน > นักศึกษาจากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม คว้ารางวัลชมเชย ประเภท “การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ”จากการประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Thailand Green Design Award 2023
นักศึกษาจากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม คว้ารางวัลชมเชย ประเภท “การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ”จากการประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Thailand Green Design Award 2023

admin sai
2023-08-24 14:56:15

นักศึกษาจากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม คว้ารางวัลชมเชย ประเภท “การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ”จากการประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Thailand Green Design Award 2023

     เมื่อวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2566 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดพิธีมอบโล่รางวัล ประกาศนียบัตร และเงินรางวัล การประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Thailand Green Design Award 2023 ณ Living Hall ชั้น 3 ศูนย์การค้าสยามพารากอน ภายในงานประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในหลากหลายสาขา อาทิ ม.ล.คฑาทอง ทองใหญ่ ตัวแทนคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิผู้ตัดสินการประกวด คุณเข็มอัปสร สิริสุขะ ทูต TGDA  และได้รับเกียรติจากดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นผู้มอบรางวัลให้กับทีมนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษา

     ในการนี้ ผลงานนวัตกรรม #COCOKITTY ทรายแมวขุยมะพร้าวรักษ์โลก ของนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม ได้รับรางวัลชมเชย ประเภท “การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ” ซึ่งงานนี้มีผู้เข้าร่วมการประกวดกว่า 120 ผลงาน โดยเฉพาะประเภทการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพมีผู้ส่งผลงานเข้าร่วมจำนวนมากที่สุดถึง 88 ผลงาน มีผู้ได้รับรางวัลในกลุ่มนักเรียน นักศึกษา เพียง 3 ผลงาน 

โดยทีมนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม ที่ได้รับรางวัลประกอบด้วย

      นางสาวธิดารัตน์ หุ่นสุวรรณ์ (เคมี)

      นางสาวพรวิกา  แดงสี (เคมี)

      นางสาวนารีรัตน์ ทิพโสต (เคมี)

      นางสาวพรพิมล นิกรบัว (เคมี)

      นางสาวมนฑกานติ บุญวาด (คณิตศาสตร์ประยุกต์)

      และ อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตรลดา ชูมี , อาจารย์ ดร.เสาวณีย์ คำพันธ์ และ อาจารย์ ดร.พลอยทราย โอฮาม่า