หน้าหลัก > ข่าว > ผลงานนักศึกษาปัจุบัน > อาจารย์และนักศึกษา แขนงวิชาเคมี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับรางวัล Silver Medal Award from JDIE 2023 (เหรียญเงิน) และ Special Award from INNOPA (เหรียญรางวัลพิเศษ)
อาจารย์และนักศึกษา แขนงวิชาเคมี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับรางวัล Silver Medal Award from JDIE 2023 (เหรียญเงิน) และ Special Award from INNOPA (เหรียญรางวัลพิเศษ)

admin sai
2023-08-24 14:57:58


อาจารย์และนักศึกษา แขนงวิชาเคมี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับรางวัล Silver Medal Award from JDIE 2023 (เหรียญเงิน) และ Special Award from INNOPA (เหรียญรางวัลพิเศษ)

เมื่อวันที่ 7 – 8 กรกฎาคม 2566 อาจารย์และนักศึกษา แขนงวิชาเคมี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับรางวัล Silver Medal Award from JDIE 2023 (เหรียญเงิน) และ Special Award from INNOPA (เหรียญรางวัลพิเศษ) จากผลงาน เรื่อง “บอมบ์ กัมมี่ มะม่วงหาวมะนาวโห่ โพรไบโอติกส์ : Probio KaranDa gummy Bomb” ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา วอนสวัสดิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา พันธุ์พืช ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กานต์ชนา สิทธิ์เหล่าถาวร นายภคิน ถาวรธนิตกุล และ นางสาวณภัทร ปิยะศาสตร์ ซึ่งผ่านการคัดเลือกจาก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เข้าร่วมประกวดและแสดงผลงานในงาน “2023 Japan Design, Idea and Invention Expo (JDIE 2023)” ณ Tokyo Ariake Garden Convention Center, Japan เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น