หน้าหลัก > ข่าว > กิจกรรมนักศึกษาและอาจารย์ > ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา วอนสวัสดิ์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในกิจกรรม เรื่อง "เยลลี่บอลน้ำผลไม้"
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา วอนสวัสดิ์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในกิจกรรม เรื่อง "เยลลี่บอลน้ำผลไม้"

admin sai
2024-02-22 10:27:30

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา วอนสวัสดิ์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในกิจกรรม เรื่อง "เยลลี่บอลน้ำผลไม้" 

   วันพุธที่ 25 ตุลาคม 2566 เวลา 9.00 – 16.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา วอนสวัสดิ์ หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม พร้อมด้วยตัวแทนนักศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม (แขนงวิชาเคมี) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับเชิญเป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในกิจกรรม เรื่อง "เยลลี่บอลน้ำผลไม้" ในงานเนื่องในโอกาสสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ครบรอบ 64 ปี จัดโดยสำนักงาวิจัยแห่งชาติ ณ ลานกิจกรรม อาคาร วช.4  สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ