หน้าหลัก > ข่าว > กิจกรรมนักศึกษาและอาจารย์ > อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คว้า 2 เหรียญทองในงานประกวดประกวดและจัดแสดงในงาน “2023 Japan Design, Idea and Invention Expo (JDIE 2023)” ที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คว้า 2 เหรียญทองในงานประกวดประกวดและจัดแสดงในงาน “2023 Japan Design, Idea and Invention Expo (JDIE 2023)” ที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

admin sai
2023-08-24 14:59:20

อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คว้า 2 เหรียญทองในงานประกวดประกวดและจัดแสดงในงาน “2023 Japan Design, Idea and Invention Expo (JDIE 2023)” ที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

      เมื่อวันที่ 7 - 8 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คว้า 2 เหรียญทองในงานประกวดประกวดและจัดแสดงในงาน “2023 Japan Design, Idea and Invention Expo (JDIE 2023)” ที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โดยมีผลงานที่ได้รับรางวัลดังต่อไปนี้

      1. ผลงานเรื่อง “ยาอมสมุนไพรสูตรมะม่วงหาวมะนาวโห่ : Klear-Throat: Traditional Thai herbal lozenges” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา สุดเจริญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คณิตดา ทองขาว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง อาจารย์ ดร.นรินทร์ กากะทุม  วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ผลงานนี้ได้รับรางวัล Gold Medal Award from JDIE 2023 (เหรียญทอง) และSpecial Award from INNOPA (Special prize จากอินโดนีเซีย)

     2. ผลงานเรื่อง “ผงซุปผักไชยาสำเร็จรูป VGet: Natural High Carotenoids and Dietary Fiber Soup” โดย   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คณิตดา ทองขาว  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา สุดเจริญ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ผลงานนี้ได้รับรางวัล Gold Medal Award from JDIE 2023 (เหรียญทอง) และSpecial Award from INNOPA (Special prize จากอินโดนีเซีย)