หน้าหลัก > ข่าว > กิจกรรมนักศึกษาและอาจารย์ > สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมจัดโครงการเคมีปฏิบัติจากพี่สู่น้อง "ค่าย Chem ได้ Chem ดี Chemistry สวนสุนันทา"
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมจัดโครงการเคมีปฏิบัติจากพี่สู่น้อง "ค่าย Chem ได้ Chem ดี Chemistry สวนสุนันทา"

admin sai
2023-10-09 13:47:42

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมจัดโครงการเคมีปฏิบัติจากพี่สู่น้อง  "ค่าย Chem ได้ Chem ดี Chemistry สวนสุนันทา"

   เมื่อวันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2566 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม ได้จัดทำโครงการเคมีปฏิบัติจากพี่สู่น้อง "ค่าย Chem ได้ Chem ดี Chemistry สวนสุนันทา" โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฒาลิศา เนียมมณี รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นตัวแทน รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวต้อนรับนักเรียน ซึ่งการจัดโครงการครั้งนี้มีโดยวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมได้ทบทวนความรู้ ความเข้าใจ และช่วยเพิ่มพูนความรู้ให้กับนักศึกษาในด้านปฏิบัติการ และการถ่ายทอดความรู้ด้านปฏิบัติการทางเคมี  ให้กับน้องๆ จากโรงเรียนมัธยมกว่า 20 แห่งที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 36 คน