หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

อาจารย์ประจำสาขาติดอันดับนักวิจัยในฐานข้อมูล Google Scholar
อาจารย์แขนงวิชาเคมี สาขาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม ติดอันดับนักวิจัยในฐานข้อมูล Google Scholar  ...
2021-10-25 01:16:29
ศิษย์เก่าเคมีสวนสุนันทาได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ 2564
  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม ขอแสดงความยินดีกับ ดร.สุดเขต ไชโย ศิษย์เก่าสาขาวิชาเ ...
2021-10-25 01:08:45
ข่าวย้อนหลัง