หน้าหลัก > ข่าว > ผลงานนักศึกษาปัจุบัน
ผลงานนักศึกษาปัจุบัน

แขนงวิชาเคมี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม จัดเวทีการนำเสนอผลงานวิจัยนักศึกษา ชั้นปีที่ 4
แขนงวิชาเคมี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม จัดเวทีการนำเสนอผลงานวิจัยนักศึกษา ชั้นปีที่ 4  &nb ...
2023-08-24 14:54:25
นักศึกษาเคมี ได้รับรางวัลชมเชย จากผลงานประเภทการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ (Resources Efficiency)
นักศึกษาเคมี ได้รับรางวัลชมเชย จากผลงานประเภทการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ (Resources Efficiency) ...
2023-08-24 14:53:04
นักศึกษาแขนงเคมี สาขาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม ได้รับรางวัลการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม โครงการ Thailand New Gen Inventors Award 2023
นักศึกษาแขนงเคมี สาขาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม  ได้รับรางวัลการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม  ...
2023-08-24 14:51:08
ข่าวย้อนหลัง